Organisatie en achtergrond

De Stichting Keurmerk Goede Doelen is in 2009 opgericht om te komen tot één kwalitatief goed keurmerk voor goede doelen organisaties. Onder ‘een kwalitatief goed keurmerk' wordt verstaan een keurmerk dat voldoet aan de volgende criteria:

  • Het keurmerk dient de informatiebehoefte van donateurs ten aanzien van goede doelen te bevredigen. Gezien deze informatiebehoefte heeft inzicht in de prestaties van goede doelen een belangrijke plaats in het keurmerk.
  • Het dient voor donateurs en andere belanghebbenden duidelijk te zijn wat het beschikken over het keurmerk wel en niet betekent.
  • Het verkrijgen en behouden van het keurmerk door een goed doel dient een zodanige beperkte inspanning te vergen en zodanig beperkte kosten met zich mee te brengen dat het keurmerk te verkrijgen en te behouden is voor minimaal de helft van het aantal ANBI-instellingen (circa 9.000 instellingen); zowel kleine als grote ANBI-instellingen.

De Stichting Keurmerk Goede Doelen realiseert zich dat zeker het eerste en het derde criterium op gespannen voet met elkaar staan. Het heeft veel creativiteit en doorzettingsvermogen gevergd om de criteria met elkaar te verenigen. Echter, het is verschillende andere branches gelukt om vergelijkbare criteria met elkaar te verenigen. Dus waarom zou het de filantropische sector niet lukken?!

De praktijk leert dat het aanvragen van het Keurmerk Goede Doelen een organisatie tussen 1 en 3 werkdagen aan tijd kost. De aanvraagprocedure is internetbased en zeer gebruikersvriendelijk. Organisaties die het Keurmerk Goede Doelen willen verkrijgen, dienen jaarlijks €400,- inclusief btw te voldoen.

Het Keurmerk helpt een organisatie om beter te communiceren met haar (potentiële) donateurs. Keurmerkhouders zijn verplicht om het logo van het Keurmerk op de homepage van hun website te plaatsen. Als je op dit logo klikt, krijg je in een standaard formaat op 1 A4-tje de informatie te zien die donateurs relevant vinden bij het kiezen van een goed doel.

Het Keurmerk Goede Doelen was oorspronkelijk een initiatief van het Instituut  Fondsenwerving (voorheen ISF) en de Stichting Nationale Goede Doelen Test Doelen Test ('SNGDT').