Keurmerk Goede Doelen
Stichting Emerge Kinderfonds
Adres:   Stationsstraat 79 G
Postcode:   3811 MH
Plaats:   Amersfoort
Telefoon:   033 4226540
Email:   info@emergekinderfonds.nl
Website:   www.emergekinderfonds.nl
Boekjaar:   2011
Doelgroep Omvang doelgroep
Kinderen in arme huishoudens in Zuid-Afrika 5400
Weeskinderen in Oeganda 600
Babys en kinderen t/m 4 jaar oud en 105 HIV patienten in Burundi 399
Gezondheidswerkers, hun clienten en gezinsverzorgers in Kenia 5014
Gehandicapte Scholieren in Guatemala 122
Scholieren in Haiti 720
Gezinnen in Burundi 280
Kinderen in Huruma, Kenia 66
Studenten in Oeganda 1070
Waar actief
Diverse landen in Afrika en Guatemala.

Uganda, South Africa, Kenya, Guatemala, Haiti, Burundi, Ghana, Liberia,
De organisatie werft fondsen volgens de volgende gedragscode
Beoogde effect op doelgroep
Kinderen hebben te eten.
Kinderen hebben een hoopvolle toekomst.
Er is meer voedsel beschikbaar op korte en lange termijn.
Minder HIV Aids besmetting.
Kinderen worden zelfstandig en kunnen straks een baan vinden en voor zichzelf zorgen.
Kinderen kunnen naar school opdat ze straks voor zichzelf kunnen zorgen.
Beter onderwijs, betere gezonheidszorg en betere voedselvoorziening voor de gezinnen.
Kinderen hebben weer onderdak.
Jongeren hebben een hoopvolle toekomst met kans op een baan.
Output Gepland (Kwantificeer) Gerealiseerd (Kwantificeer) Verschil (Grootte) Verklaring verschil
Kinderen hebben te eten. 1800 1800
Kinderen hebben te eten, hebben onderdak en krijgen scholing waardoor ze niet meer hun kostje bij elkaar hoeven te scharrelen op straat en ze worden nuttig voor de maatschappij. 30 30
Er is meer voedsel beschikbaar nu en op de lange termijn. 74 babys en 105 hiv patienten 74 babys en 105 hiv patienten
HIV wordt voorkomen waardoor de kinderen hun ouders behouden en minder kinderen worden geboren met hiv besmetting. 5014 5014
Scholieren krijgen adequate scholing en worden zelfstandiger ondanks hun handicap. 18 18
Kinderen kunnen weer naar school nadat hun oude school was verwoest na de aardbeving. 180 180
Gezinnen hebben voedsel, gezondheidszorg en onderwijs. 70 gezinnen 70 gezinnen
Kinderen kunnen weer veilig slapen. 0 60 kinderen 60 kinderen Dit project was oorspronkelijk niet gepland maar na een brand vond WNH dat we moesten inspringen.
Studenten krijgen beroepsonderwijs waardoor ze zelfstandiger worden en voor zichzelf kunnen zorgen. 350 studenten 350 studenten
Inkomsten in 2011
9.788.073
Percentage top-3 donateurs
50 %
Bestedingen aan doel als percentage van totale uitgaven (som der lasten)
92.89 %
Organisatie is in bezit van
Controleverklaring
Naam en vestigingsplaats van personen en organisaties
die meer dan 10% van uitgaven ontvangen
niet aan de orde
Aantal FTE's en vrijwilligers
Aantal FTE's 0.2
Aantal vrijwilligers 3.8
Bedrag aan liquide middelenBedrag aan beleggingen
223.628 0
Onroerend goed
0
Op 27-08-2012 heeft de meest recente (her) keuring plaatsgevonden en is het Keurmerk Goede Doelen aan Stichting Emerge Kinderfonds toegekend. Voor meer informatie over het Keurmerk Goede Doelen verwijzen we u naar www.keurmerkgoededoelen.nl